Spring naar content

Digital Services Act Informatie

Informatie in verband met Europese wetgeving inzake digitale diensten

Op grond van de Digitaledienstenverordening (Verordening (EU) 2022/2065), ook wel de Digital Services Act (“DSA”), is YoungOnes verplicht de onderstaande informatie te publiceren.

Contactpunt voor autoriteiten (art. 11 DSA)

[email protected] 

Beschikbare talen voor communicatie zijn Nederlands en Engels.

Contactpunten voor gebruikers van het YoungOnes platform en/of website (art. 12 DSA)

Indien u een melding wil doen van illegale inhoud op het platform of de website van YoungOnes, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] 

De melding moet de volgende elementen omvatten:

  • Een gemotiveerde verklaring waarom u van mening is dat de informatie illegaal is;
  • De exacte elektronische vindplaats van de informatie, waaronder de URL en, waar nodig, aanvullende informatie waarmee de illegale informatie kan worden geïdentificeerd;
  • Uw naam en e-mailadres (indien noodzakelijk voor het vaststellen van illegale inhoud);

Door deze informatie te verstrekken, bevestigt u dat u te goeder trouw gelooft dat de informatie en beweringen in uw bericht juist en volledig zijn

Interne klachtenafhandeling & buitengerechtelijke geschillenbeslechting

YoungOnes kan informatie geplaatst op het platform of op haar website aanpassen, verwijderen of ontoegankelijk maken ter waarborging van de kwaliteit van de website en/of in verband met het aanpakken van illegale inhoud of informatie die niet verenigbaar is met de website. De plaatser van de betreffende informatie zal hiervan in kennis worden gesteld. Indien de plaatser van de informatie bezwaar heeft tegen de aanpassing, verwijdering of het ontoegankelijk maken van de informatie, kan binnen zes maanden na kennisgeving van YoungOnes een klacht worden ingediend via het volgende e-mailadres: [email protected] . De klacht zal tijdig worden behandeld door YoungOnes. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan een buitengerechtelijkegeschillenbeslechtingsorgaan dat gecertificeerd is in een van de Europese lidstaten.

Transparantierapportageverplichtingen

YoungOnes is verplicht om informatie te publiceren over het gemiddeld aantal maandelijkse actieve gebruikers. Het gemiddeld aantal actieve gebruikers is 51480. Het kan niet worden uitgesloten dat de toegepaste rekenmethode dubbeltellingen van actieve gebruikers omvat en in de toekomst wordt vervangen door een andere rekenmethode.

👋 Select your region